pocetna

 

 

 Набавка лима

Набавка ПВЦ слова

Набавка ПВЦ рукавица

Набавка за хигијену - санитарије

Рачунарска опрема и потрепштине

Набавка образаца

Набавка потребног материјала

Услуга оглашавања

Набавка пијеска

Набавка ПВЦ крстова

Набавка лима

Набавка ауто цат

Услуге багера на Градском гробљу "Враца" Источно Ново Сарајево

Набавка цијеви

Набавка агрегата

Набавка ПВЦ рукавица

Набавка за хигијену - санитарије

Набавка образаца

Набавка вате за обдукцију

Набавка радних листова

Набавка пијеска

Набавка ПВЦ слова и бројева

Ангажовање ревизора за 2023. годину - Ревизија финансијског извјештаја о пословању за 2023. годину

Набавка вате за обдукцију

Набавка црвене мараме

Набавка пешкира

Набавка тампона

Набавка тампона

Услуге оглашавања

Обавјештење о додјели уговора - Набавка машине за ископ гробница / гробних мјеста

Осигурање имовине и лица

Набавка за хигијену - санитарије

Набавка косилице

Набавка ПВЦ рукавица

Набавка пијеска

Набавка и садња цвијећа на Градском гробљу "Враца" Источно Ново Сарајево

Услуге оглашавања

Услуге оглашавања

Услуге оглашавања

Радови на постављању ограде на Градском гробљу "Враца" Источно Ново Сарајево

Радови на постављању ограде на Градском гробљу "Враца" Источно Ново Сарајево - Уговор

Набавка услуга банке - кредит

Набавка пешкира

Набавка црвене мараме

Набавка образаца

Набавка тампона

Набавка грађевинског материјала и придружни алата

Набавка пијеска

Набавка горива

Набавка силка и ауто цат

Услуге оглашавања

Набавка ПВЦ рукавица

Набавка за хигијену - санитарије

Набавка ХТЗ опреме

Одржавање програма

Услуге оглашавања

Набавка силка и ауто цат

Набавка образаца

Набавка резервних дијелова за возила

Вјештачко цвијеће

Набавка тонера за копир апарат

Обезбјеђење објеката

Набавка канцеларијског материјала

Набавка тампона

Набавка образаца

Набавка црвене мараме

Набавка пешкира

Вјештачко цвијеће

Набавка за хигијену - санитарије

Набавка ПВЦ рукавица

Набавка резервних дијелова

Набавка резервних дијелова

Набавка радних листова

Свјеже резано цвијеће

Набавка ПВЦ крстова

 Набавка ПВЦ слова и бројева

 

 

 

 

 
 
Набавка копир апарата
Набавка ПВЦ бројева и слова

Набавка образаца

Набавка резервних ауто дијелова

Осигурање имовине и лица

Набавка кућица за свијеће

Набавка црвених марама

Набавка пешкира

ПВЦ бројеви и слова

Бетон, пијесак, тампон

Уређење објекта - цвјећара Лукавица

Набавка назувака за чизме

ХТЗ опрема

Набавка пешкира

Набавка рукавица

Набавка црвених марама

Набавка образаца

Одржавање програма и рачунара

Санитарна опрема

Назувци за ципеле

Медицински уређаји и производи

Набавка - радни листови

Набавка ПВЦ врећа

Набавка горива

Набавка умјетног цвијећа и репроматеријала

Обезбјеђење објеката

Набавка канцеларијског материјала

Кућице за свијеће

Набавка текстилног материјала

Санитарна опрема

Набавка Образци

Табле за обиљежавање парцела

Набавка цемента, А.мрежа и Даска
Свјеже резано цвијеће
Набавка текстилног материјала
Набавка апарата за гашење
Набавка слова
Набавка пешкира
Набавка образаца 
Набавка текстилног материјала


 

Фебруар 2024
По Ут Ср Че Пе Су Не
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Контакт:

Адреса: Војводе Радомира Путника бр. 34

Телефон: +387 57/321-310 

Факс: +387 57/321-311

Мејл: svetimarko_is@teol.net


Дежурна служба:

Радно вријеме: 0-24 h

Адреса: Српских ратника бр. 2

Телефон: +387 57/373-159

Продавница погребне опреме и цвијећа:

Адреса: Српских ратника бр.2

Телефон: +387 57/343-080

КП Свети Марко:

Сахране

Ексхумације

Транспортне услуге

Остале услуге

© 2017 KP Sveti Marko. Designed By MarkoBoja