Ексхумације

Штампа

Захтјев за ексхумацију посмртних остатака може поднијети само носилац права коришћења гробног мјеста из којег се пренос врши и извршилац сахране покојника чији се посмртни остаци ексхумирају уз достављање података о другом мјесту почивања и сагласност носиоца права коришћења за то гробно мјесто.

Уколико се ексхумирани посмртни остаци преносе ван градских гробаља потребно је приложити потврду о посједовању гробног мјеста за сахрану.

Потврду издаје надлежна установа у мјесту у које се пренос врши.

Уколико се ексхумација врси на простору БиХ потребни документи су :

1. Извод из књиге умрлих и извод из матичне књиге рођених .

2. Потврда о смрти (Уколико немате потврду, потребна је ваша овјерена изјава о узроку смрти)

3. Потврда о обезбјеђеном гробном мјесту

4. Пуномоћ (Уколико желите да вам ми помогнемо у скупљању потребне документације)

А уколико посмртни остаци преносе у Србију потребно је и:

1. Увјерење о држављанству

2. Документ са сликом

(Сви документи требају бити оргинални и по могућности не старији од шест мјесеци)