Поступци 2021

Штампа

Рекламни новогодишњи материјал
Набавка чаршафа - измјена одлуке

Набавка гума за службена возила - најповољнији понуђач
Набавка гума за службена возила - измјена одлуке
Директни споразум до 1000 КМ - рачунари - измјена одлуке

Израда жељезне конструкције - најповољнији понуђач

Ангажовање ревизора за 2021. годину - најповољнији понуђеч

Остале услуге, радови на градском гробљу Враца - Најповољнији понуђач

Остале услуге- радови -директни поступак до 6000 КМ - измјена одлуке

Израда жељезне конструкције са термоизолацијом и стаклима - Директни поступак до 6000 КМ - измјена одлуке

Копир апарат - Директни поступак до 1000 КМ - измјена одлуке

Ангажовање ревизора за 2021. годину - одлука о покретању

Ауто-дијелови - измјена одлуке

Осигурање имовине и лица - најповољнији понуђач

Набавка бетона, пијеска и тампона - најповољнији понуђач

Набавка бетона, пијеска и тампона - обавјештење
Набавка бетона, пијеска и тампона - одлука о комисији
Набавка бетона, пијеска и тампона - одлука о покретању
Директни поступак до 6000 КМ - измјена одлуке

Уређење објекта Цвјећара Лукавица - најповољнији понуђач - директни поступак

ХТЗ опрема 2021 - најповољнији понуђач

Одржавање програма и рачунара - најповољнији понуђач

ХТЗ опрема 2021 - одлука о поновном покретању

Дезинфекциона средства - директни до 1000 КМ - измјена

Одржавање програма - одлука о покретању

Набавка горива - најповољнији понуђач

ХТЗ опрема - одлука о поништењу

Обезбјеђење објеката - најповољнији понуђач

Обезбјеђење објеката - захтјев за доставу понуда

Обезбјеђење објеката - одлука о покретању

Канцеларијски материјал - Најповољнији понуђач

ХТЗ опрема - одлука о покретању

Директни споразум до 1000 КМ парцелисње - измјена

Директни споразум до 1000 КМ - измјена

Умјетно цвијеће и репроматеријал - Најповољнији понуђач

Набавка горива - именовање комисије

Набавка горива - одлука о покретању

Набавка горива - обавјештење

Kанцеларијски материјал - одлука о покретању

Грађевински материјал - Најповољнији понуђач

Свјеже цвијеће - Најповољнији понуђач - препорука

Директни споразум до 1000 КМ - измјена

Набавка свијеже резано цвијеће - обавјештење

Набавка вјештачко цвијеће - репроматеријал - обавјештење

Цемент, А мрежа, даска - одлука о покретању

Директни споразум до 6000 КМ - одлука о покретању

Директни споразум до 1000 КМ - одлука о покретању

Свијеже цвијеће - одлука о покретању

Умјетно цвијеће - одлука о покретању