Поступци 2022

Штампа

 

Одлука о покретању поступка - уређење капеле

Одлука о покретању поступка - бетон

Одлука о избору најповољнијег понуђача - кречење и чишћење терена 

Измјена одлуке директни до 6000 КМ - Радови на крчењу и чишћења терена 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - ХТЗ опрема

Одлука о избору најповољнијег понуђача - грађевински материјал 

Одлука о избору најповољнијег понуђача - пројектовање парцеле

Одлука о избору најповољнијег понуђача - Одржавање програма

Измјена одлуке директни до 1000 КМ - оглашавање радио и тв 

Измјена одлуке директни до 1000 КМ - разна опрерма

Измјена одлуке директни до 1000 КМ - ролетне

Измјена одлуке директни до 6000 КМ - ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ

Одлука о покретању поступка - ХТЗ опрема 

Одлука о покретању поступка - Одржавање програма

Измјена одлуке директни до 1000 КМ - Тонери за копирапарат

Oдлука о избору најповољнијег понуђача - Канцеларијски материјал

Oдлука о избору најповољнијег понуђача - Гориво

Oдлука о избору најповољнијег понуђача - Обезбјеђење објекта

Одлука о покретању поступка - Канцеларијски материјал

Поништење одлуке - Грађевински материјал

Oдлука о избору најповољнијег понуђача - Умјетно цвијеће 

Измјена одлуке директни до 1000 КМ - Кројачке услуге

Одлука о покретању поступка - Обезбјеђење објекта 

Oдлука о избору најповољнијег понуђача - Грађевински материјал

Oдлука о избору најповољнијег понуђача - Свјеже резано цвијеће

Измјена директни до 1000 КМ - Набавка штампача са графиком у боји

Обавјештење - Набавка горива 

Именовање комисије - Набавка горива

Одлука о покретању поступка - Набавка горива

Обавјештење - Набавка умјетног цвијећа

Именовање комисије - Умјетно цвијеће

Одлука о покретању поступка - УМЈEТНО ЦВИЈЕЋЕ 2022

Обавјештење о набавци - Набавка грађевинског материјала и придружни алат

Именовање комисије - Набавка грађевинског материјала и придружни алат

Одлука о покретању поступка - Набавка грађевинског материјала и придружни алат

Одлука о комисији - Набавка свјежег цвијећа

Одлука о покретању поступка - Набавка свјежег цвијећа

Одлука о покретању поступка - Набавке роба и услуга у износу до 1.000,00 КМ

Одлука о покретању поступка - Набавке роба, услуга и радова путем директног споразума