Поступци 2019.

Штампа

Ревизија финансијског извјештаја за 2019. годину - Уговор
Ревизија финансијског извјештаја за 2019. годину - Најповољнији понуђач
Осигурање имовине и лица - Одлука о покретању поступка

Бетонирање стаза и оквира - Уговор

Бетонирање стаза и оквира - Најповољнији понуђач

Бетонирање стаза - Обавјештење о набавци

Погребна опрема - Одлука споразум

Погребна опрема ЛОТ 1 - Обавјештење о додјели уговора

Бетон, пијесак, тампон - Најповољнији понуђач

Бетон, пијесак, тампон - Одлука о покретању поступка

Погребна опрема - Обавјештење о поништењу поступка

Погребна опрема - Одлука о поништењу поступка

Обезбјеђење објеката - Најповољнији понуђач

Одржавање програма и набавка рачунара - Најповољнији понуђач

Канцеларијски материјал - Најповољнији понуђач

Погребна опрема - Обавјештење о додјели уговора

ХТЗ опрема - Најповољнији понуђач

Обезбјеђење објеката - Одлука о покретању поступка

Кредитно задужење - Најповољнији понуђач

Погребна опрема - Најповољнији понуђач

Умјетно цвијеће и репроматеријал - Најповољнији понуђач

Канцеларијски материјал - Одлука о покретању поступка

Погребна опрема - Одлука о поновом покретању поступка

Погребна опрема - Одлука о поништењу поступка

Грађевински материјал - Најповољнији понуђач

Набавка горива - Обавјештење
Свјеже цвијеће 2019 - Најповољнији понуђач
Свјеже цвијеће 2019 - Најповољнији приједлог
Свјеже цвијеће 2019 - Записник