Извјештаји о проведеном поступку јавних набавки

Штампа

Рачуноводствене, ревизорске и књиговодствене услуге

Услуге, Остале услуге

Робе, куповина 3

Робе, куповина 2

Робе, куповина 1

Набавка вјештачког цвијећа, воскарских производа и другог потрошног материјала

Набавка горива

Набавка грађевинског материјала и придружних артикала

ХТЗ - опрема

Набавка канцеларијског материјала

Набавка кућица за свјеће

Матични подаци А5

Набавка бетона

Набавка пешкира

Набавка пешкира (2)

Набавка радних листова

Пружање услуга обезбјеђења објеката

Образац смртовница (1)

Образац смртовница (2)

Образац смртовница (3)

Образац смртовница (4)

Образац смртовница (5)

Осигурање имовине и лица

Набавка потрепштина за хигијену (1)

Набавка потрепштина за хигијену (2)

Набавка потрепштина за хигијену (3)

Набавка потрепштина за хигијену (4)

Сервис и одржавање рачунара и рачунарске опреме, помоћ у раду са WICO програмом

Набавка текстилног материјала (1)

Набавка текстилног материјала (2)

Услуге компјутерског одржавања